11 Zij drenken al het gedierte des velds; de woudezels breken er hun dorst mede.