12 Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stem gevende van tussen de takken.