2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn.