4 Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.