7 Van Uw schelden vloden zij, zij haastten zich weg voor de stem Uws donders.