6 Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen.