12 Als zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen daarin;