13 En wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk;