11 Zeggende: Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel.