20 De koning zond, en deed hem ontslaan; de heerser der volken liet hem los.