27 Zij deden onder hen de bevelen Zijner tekenen, en de wonderwerken in het land van Cham.