26 Hij zond Mozes, Zijn knecht, en Aaron, dien Hij verkoren had.