28 Hij zond duisternis, en maakte het duister; en zij waren Zijn woord niet wederspannig.