32 Hij maakte hun regen tot hagel, vlammig vuur in hun land.