30 Hun land bracht vorsen voort in overvloed, tot in de binnenste kameren hunner koningen.