44 En Hij gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten den arbeid der volken;