45 Opdat zij Zijn inzettingen onderhielden, en Zijn wetten bewaarden. Hallelujah!