21 Zij vergaten God, hun Heiland, Die grote dingen gedaan had in Egypte;