19 Zij maakten een kalf bij Horeb, en zij bogen zich voor een gegoten beeld.