20 En zij veranderden hun Eer in de gedaante van een os, die gras eet.