24 Zij versmaadden ook het gewenste land; zij geloofden Zijn woord niet.