27 En dat Hij hun zaad zou nedervellen onder de heidenen, en hen verstrooien zou door de landen.