3 Welgelukzalig zijn zij, die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet.