34 Zij hebben die volken niet verdelgd, die de HEERE hun gezegd had;