36 En zij dienden hun afgoden, en zij werden hun tot een strik.