39 En zij ontreinigden zich door hun werken, en zij hebben gehoereerd door hun daden.