41 En Hij gaf hen in de hand der heidenen, en hun haters heersten over hen.