37 Daarenboven hebben zij hun zonen en hun dochteren den duivelen geofferd.