42 En hun vijanden hebben hen verdrukt, en zij zijn vernederd geworden onder hun hand.