44 Nochtans zag Hij hun benauwdheid aan, als Hij hun geschrei hoorde.