46 Dies gaf Hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen, die hen gevangen hadden.