23 Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren;