24 Die zien de werken des HEEREN, en Zijn wonderwerken in de diepte.