25 Als Hij spreekt, zo doet Hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft.