32 En Hem verhogen in de gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten Hem roemen.