34 Het vruchtbaar land tot zouten grond, om de boosheid dergenen, die daarin wonen.