33 Hij stelt de rivieren tot een woestijn, en watertochten tot dorstig land.