36 En Hij doet de hongerigen aldaar wonen, en zij stichten een stad ter woning;