35 Hij stelt de woestijn tot een waterpoel, en het dorre land tot watertochten.