1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. O God mijns lofs! zwijg niet.