4 Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed.