5 En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde.