26 Help mij, HEERE, mijn God! verlos mij naar Uw goedertierenheid.