27 Opdat zij weten, dat dit Uw hand is, dat Gij het, HEERE! gedaan hebt.