25 Nog ben ik hun een smaad; als zij mij zien, zo schudden zij hun hoofd.