6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand.