8 Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt;