7 Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde.