10 Gij huis van Aaron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.