9 Israel! vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.